NEWS

07.02.2019

Regulamin konkursu walentynkowego

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest REMO Sp. z o.o. Sp.J. NIP: 6762399699.

 

- Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych propozycji kolacji walentynkowych proponowanych przez internautów i zamieszczonych w komentarzu pod postem konkursowym na Facebookowym profilu Restauracji PINO Garden. 

 

- Zaproponowane dania zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „Komisja”), działającej w składzie: Menadżer Restauracji, Szef Kuchni, Specjalista ds. PR.

 

- Uczestnicy, którzy zgłoszą na Konkurs najciekawsze, w ocenie Komisji, propozycję dań walentynkowych (dalej: „Zwycięzcy”), otrzymają  nagrodę w postaci PINO BONU o wartości 250zł do wykorzystania w Restauracji PINO Garden

 

- 1 (jeden) Uczestnik może dodać maksymalnie jeden komentarz.

 

- Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody w odpowiednich postach znajdujących się na Facebooku. Do informacji zostanie dołączona prośba o podanie adresu, na który zostanie wysłana nagroda.

 

- Zwycięzca powinien w terminie 2 (dwa) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w podpunkcie 3 powyżej, przesłać Organizatorowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy, na który zostanie wysłana nagroda. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni zadość powyższemu obowiązkowi, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, który zgłosił na Konkurs następny z kolei, najciekawszy komentarz.

 

- Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikacje ich zdjęć z adnotacją o autorze fotografii w kanałach social media Restauracji PINO Garden

 

- Czas trwania konkursu: od 7/02/2019 od godziny 12:00 do 13/02/20169 do godziny 24:00.